Pozytywne oraz negatywne aspekty pracy zdalnej

Wśród wad telepracy warto wspomnieć o tym, iż pracodawca ma słabą kontrolę nad przebiegającą pracą. Musi mieć więc przynajmniej częściowe zaufanie do pracownika. Pewnym utrudnieniem jest więc przyjmowanie nowego pracownika do pracy w systemie zatrudnienia na odległość. Nowa osoba w firmie powinna spędzić przynajmniej pewien czas w miejscu pracy, by poznać nowe realia i zapoznać się dokładnie z wszystkimi obowiązkami i aspektami nowej pracy. Idealnie, gdy osoba nowoprzyjęta do pracy spędzi około jednego roku w siedzibie firmy a następnie podejmuje pracę z domu. By móc w pełni efektywnie pracować na odległość, musi koniecznie wyznaczać się także pewnymi predyspozycjami. Telepracownik powinien być zdecydowanie nastawiony na wynik i wykonanie zadania a nie na sam fakt pracowania. Zaangażowanie oraz samodzielność to cechy, które są niezbędne do tego, by móc prowadzić biuro w domu. Zdolność do podejmowania decyzji jest rzeczą, bez której nie obejdzie się żaden telepracownik. Ponadto pewna systematyczność również bardzo przydaje się w tego typu pracy.

Większość firm, które decydują się zatrudnić pracownika na odległość, wprowadza pewne systemy kontroli swoich telepracowników. Między innymi warto wymienić obowiązek zgłaszania się pracownika przynajmniej raz dziennie telefonicznie lub mailowo. Przełożony może również od czasu do czasu odwiedzić pracownika w domu. Niektóre przedsiębiorstwa ograniczają na przykład zdalną pracę tylko do kilku dni w tygodniu. Częstą praktyką są również telekonferencje poza zwykłymi godzinami pracy.