Praca zdalna - praca nie dla każdego

Szacuje się, że z biegiem czasu coraz więcej firm zacznie dostrzegać walory telepracy. W Europie Zachodniej fakt występowania pracowników zdalnych nikogo nie dziwi. Są kraje, jak na przykład Holandia czy Finlandia, gdzie na odległość pracuje około 30% pracowników. W Portugalii natomiast odsetek ten wynosi tylko około 8%. Warto dodać, że ogromną rolę odgrywają tutaj różnice kulturowe. Kraje „prorodzinne”, które dążą do tego, by łączyć życie zawodowe z rodzinnym, znacznie częściej decydują się na to, by wprowadzać system pracy zdalnej. Istotnym aspektem jest również poziom rozwoju technologicznego kraju. Państwa bardziej rozwinięte mogą pozwolić sobie na to, by ich obywatele wykonywali pracę za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych.

Polska powoli dostrzega zalety telepracy. W niektórych dziedzinach firmy coraz częściej i coraz chętniej zatrudniają swoich pracowników w takim właśnie systemie pracy. Czas pokaże, czy będziemy pod tym względem podążać za krajami, które masowo wprowadzają pracę na odległość, czy może zostaniemy wierni tradycyjnym metodom zatrudnienia.

[1]   [2]