Pieniądze

Kredyt lombardowy ma wartość 20-80 proc. przedmiotu zabezpieczenia

Definicje

Termin „kredyt lombardowy” pracuje w literaturze w dwojakim znaczeniu. Pierwsze rozumienie kredytu lombardowego oznacza kredyt udzielany poprzez bank komercyjny osobom fizycznym lub firmom pod zastaw.

W dalszym znaczeniu kredyt lombardowy jest kredytem udzielanym przez bank centralny (w Polsce to jest NBP) bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych, np. obligacji Skarbu Państwa.

Zabezpieczenia

Zabezpieczeniem kredytu lombardowego są dokumenty ważne (akcje, obligacje, zaświadczenia pieniężne, jednostki uczestnictwa), towary, biżuteria - ruchomości jak też różnych praw majątkowych. Kredyt lombardowy udzielany jest tym, którzy pilnie potrzebują gotówki. Do czasu spłaty zobowiązania zastaw jest własnością banku, a standardowe niespłacenia długu bank może odsprzedać dobra które jest przedmiotem zabezpieczenia. Z tej przyczyny pod zastaw zakłada się dobra, które są łatwe w przechowywaniu.

Oprocentowanie, odsetki

Kredyt lombardowy udzielany poprzez bank komercyjny ma z zasady wysokie oprocentowanie - wyższe od standardowej pożyczki - oraz dodatkowo mini termin spłacania mieszczący się w zróżnicowaniu 1 tydzień - 3 miesiące (czyli znacznie krócej niż zwykły kredyt).

Na dodatek odsetki w kredycie lombardowym pobierane są z góry od wypłacanej kwoty. Wnioskodawca ma obowiązek też pokazać płynne zabezpieczenie, jakie zdecydowanie przekracza wartość pożyczki. Ta jest cena za bardzo szybkie przyznanie gotówki. Ostateczna cena pożyczki może zostać krótko mówiąc wyższa od kwoty naprawdę przyznanej - w razie niespłacenia zobowiązania zastaw przepada na rzecz instytucji banku.