Pozytywne oraz negatywne aspekty pracy zdalnej

Jak już sygnalizowano powyżej, praca z domu ma zarówno kilka zalet, jak i wad. Wśród największych zalet dla pracowników warto wymienić redukcję czasu na dojazd do miejsca pracy oraz to, iż nie tracą oni czasu na tzw. życie biurowe (jego najbardziej widocznym przejawem jest pozorowanie pracy przed szefem). Kolejną zaletą jest fakt, iż pracownicy sami ustalają, jak i kiedy pracują (pracę mogą robić nawet w nocy a dzień zachować wolny). Ponadto z badań wynika, iż osoby wykonujące pracę z domu są zdrowsze i mniej zestresowane, aniżeli pracownicy, którzy muszą codziennie odwiedzać firmę. Telepracownicy osiągają również lepsze wyniki w pracy. Są więc dla firmy bardziej przydatni. Większość telepracowników przyznaje, że ma również większą satysfakcję z wykonywanej pracy.

Pracodawca, co już zostało wspominane powyżej, zatrudniając pracownika na odległość, redukuje znacząco swoje koszty. Nie musi wynajmować pomieszczenia biurowego a koszty energii elektrycznej oraz wody również są zdecydowanie niższe.